Ventilatie

U brengt de meeste tijd binnen door, in uw woning, op uw werk of school. Op al deze plaatsen kan een slechte kwaliteit van het binnenmilieu leiden tot gezondheidsklachten. Om dit te voorkomen is het belangrijk om goed te ventileren, 24 uur per dag. Mechanische ventilatiesystemen kunnen hierbij helpen. Er zijn verschillende soorten mechanische systemen die voor luchtverversing kunnen zorgen. Balansventilatie is er daar een van. Daarbij wordt lucht automatisch afgevoerd én aangevoerd van buiten. Een warmte terugwin unit (wtw) in zo'n ventilatiesysteem gebruikt warmte uit afgevoerde lucht om de ingevoerde lucht van buiten op te warmen voordat het in huis verspreid wordt door middel van een kruiswisselaar.

Een ander type ventilatie is een mechanisch afzuigsysteem. Dat voert alleen actief lucht af naar buiten. Frisse lucht moet via ventilatie openingen, zoals roosters of klepramen, binnenstromen. Een speciale ventilatormotor zuigt via luchtkanalen en ventilatieroosters lucht weg uit de keuken, de badkamer en het toilet. De hoeveelheid lucht die wordt afgevoerd, is te regelen met een standenschakelaar.